2 August 2021
PhD Thesis
Streamlining the Access to Metal Carbenes through Aromative Decarbenations
Date and time
Thursday, July 22 - 11:00 h
Place
ONLINE Campus Sescelades, ICIQ Show map [+]
Description

Mauro Mato Gómez ha elaborat la tesi doctoral amb menció internacional titulada “Streamlining the Access to Metal Carbenes through Aromative Decarbenations".

El director de la tesi ha estat Antonio M. Echavarren, i s'ha fet en el Doctorat de Ciència i Tecnologia Química.

Les persones interessades en seguir la defensa de la tesi en línia ho han de sol·licitar enviant un correu electrònic a tesis@urv.cat

Contact
Category and keywords
Doctorate
Share